A pályázatok rendszere

A Keretprogram előkészítését nyilvános konzultációk kísérik mind a program, mind a szakpolitikák szintjén. Ilyen például a magyar konzultáció. Ezután a Bizottság tisztviselői meghívják az egyes szakterületek európai kulcsszereplőit, akikkel már a következő évi munkaprogramokat fogalmazzák meg.

A potenciális érdeklődők gyakori hibája, hogy saját speciális fejlesztési céljukat igyekeznek ráerőltetni a rendszerre anélkül, hogy közelebbről megismernék a munkaprogram célkitűzéseit. Tudomásul kell venni, hogy a legjobb szakemberek hosszas és alapos előkészítés után határoznak a közösen követendő - európai szintű!!! - célokról és az Unió intézményei csakis azokat támogathatják. Ezért olyan fontos nemcsak megismerni a vonatkozó dokumentumokat, de még jobb az előkészítésben való aktív részvétel. Ha nincs elég idő vagy energia a sok új információ megemésztéséhez, akkor a legjobb szakemberhez fordulni.

Ugyancsak gyakori félreértés, hogy a vállalkozók a pályázattól egyfajta közvetlen profitot várnak. Ám K+F-ről van szó, ahol minden fillért kutatásra, fejlesztésre kell költeni. Közvetlen profitról szó sincs. Lehet viszont szó jobban megfizetett, kutatókról, projektmenedzserről, magas színvonalú koncepcióról, piac-érett prototípusról - vagyis hosszútávú versenyképességről.

A Keretprogram futamideje alatt kétesztendős munkaprogramok jelennek meg, amelyek már tartalmazzák a várható pályázatok lényegi elemeit (pályázat témája, célja, meghirdetés időpontja, pénzügyi keretek és szervezési eszközök). A Horizon2020 első két éves munkaprogramja már fut.

A pályázatok megjelenése és a beadási határidő között rendszerint több hónap áll rendelkezésre. A tapasztalt pályázók azonban tudják, hogy ez az idő már csak a tervek véglegesítésére, a pályázat dokumentumának elkészítésére elegendő. Mivel majdnem minden pályázatban több országból való partnernek kell részt venni, elsődlegesen fontos a megfelelő partnerek megtalálása. A megfelelő partnerek nemcsak a kellő szakmai kompetenciával rendelkeznek, de a partnerek között elosztott feladatok szakmailag indokolható módon, a projekt igényei szerint kiegészítik egymást! Legtöbbször megkövetelik a teljes értékű láncot (value chain) - a kutatóktól a felhasználókig.

Ezután a feladatokat pontosan megtervezett, ésszerű, egymásra épülő munkacsomagokba kell szervezni (pl. Gantt diagramm). Külön munkacsomagban kell megtervezni a projekt menedzsmentet a döntési mechanizmussal együtt, illetve gondolni kell a projekt információinak publikálására és az eredmények hasznosíthatóságára is. Ezután már könnyebb feladat lesz a tudományos/innovációs célok jó megfogalmazása.

A Keretprogrammal, az éves munkaprogramokkal, a pályáztatási, sőt az elbírálási rendszerrel kapcsolatos minden információ nyilvános és az Interneten elérhető. A fő nehézség leginkább a hatalmas információ-tömeg megtalálása és megértése. Nyilvános az is, hogyan bírálják el a szakértők a pályázatokat. Az Elbírálás oldalon olvasható ismertetés az eddigi tapasztalatok alapján készült. Az új Keretprogramban lehetnek kisebb eltérések.

"Ha elmondod, elfelejtem. Ha megtanítod, emlékezhetek. De ha részesévé teszel, akkor megtanulom."
Benjamin Franklin